ISO 45001:2018

ISO 45001:2018


ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 
İş yerlerindeki sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirerek, iş kazalarını azaltmayı amaçlayan, yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Standardının (ISO 45001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı 30 Kasım 2017 tarihinde yayımlandı ve 25 Ocak 2018 tarihinde yapılan oylama ile kabul edildi. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı'nın 2018 yılının ilk çeyreğinde yayımlanması beklenmektedir. Standardın yayımlanması sonrasında üç yıllık bir geçiş süreci olacaktır. OHSAS, İngiltere Standart Kurumu tarafından hazırlanmış, ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) tarafından tanınmış ve günümüze kadar geçerliliği kabul görmüş iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemiydi. Ancak ISO kendisi tarafından ve birçok ülke tarafından ortak hazırlanmış bir iş güvenliği standardı ihtiyacına yönelik talepler ve yeni nesil ISO 9001 gibi temel yönetim sistemleriyle entegre olabilmesi için ISO 45001 standardını geliştirmeye başladı.

ISO 45001, ISO'nun kalite sistemleri için oluşturduğu yeni sisteme uygun olarak hazırlandı. Annex SL olarak isimlendirilen ve kalite sistemlerinin çatısını oluşturan yapıya uygun olarak 10 maddeden oluşturulan standart, diğer kalite sistemlerine uyumlu hale gelmiş oluyor.

Dünya Çalışma Örgütü (ILO) her 15 saniyede bir çalışanın iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu hayatını kaybettiğini raporluyor. Bu kötü istatistiğin hızlıca iyileştirilmesi için tüm dünyada standart bir modelin uygulanması son derece kritik. ISO 45001 standardı ile iş yerlerinde zorunlu politikalar, hedefler ve prosesler geliştirilerek, iş sağlığı ve güvenliği seviyesinin arttırılması hedefleniyor. Bu standart ile her bir iş yerindeki tehlike ve risklerin belirlenmesi, bunların uygun şekilde ortadan kaldırılması ya da makul seviyeye düşürülmesi için planların hazırlanması gerekecek. Yeni standartta personelin bu tip çalışmalarda daha aktif rol alması ve muhtelif tehlikelerin belirlenmesinde yardımcı olması beklenmekte.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi birçok element içermekte, bunlar kurumlara çeşitli avantajlar sağlayacak. Doğal olarak işletmelerin kaza maliyetleri düşecek, muhtemel gecikme ve duruşlar engellenecek, sigorta maliyetleri, devamsızlık ve personel sirkülasyonu oranlarında önemli iyileştirmeler sağlanacak.

ISO 45001 size şu faydaları sağlayacaktır;
  • Proaktif risk önleme ve İS&G performansının sürekli iyileştirilmesi yoluyla organizasyonel dayanıklılığın artması
  • Yasal ve düzenleyici uygunluğun güçlendirilmesi
  • Güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir çalışmaya olan bağlılığınızı göstererek sosyal sorumluluk bilincinizi kanıtlama
  • Çalışanlarınız için daha iyi bir çalışma ortamı yaratmak ve iş kazalarını en aza indirmek
  • İhracatta karşılaşılan engellerin en aza indirgenmesini sağlamak
  • Çalışanların katılım ve motivasyonunu arttırır,
  • İşyerinin olumsuz çalışma koşulları kaynaklanan kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlar,
  • Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespitini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar
Marka ve kurumsal itibarınızı korumak
 
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?