IAS Akreditasyonu

IAS Akreditasyonu


IAS AKREDİTASYONU
 
IQM Belgelendirme ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 22000:2018, ISO 27001:2013, ISO 22301:2019  Yönetim Sistemi Sertifikaları için MSCB-234 Akreditasyon numarasıyla IAS tarafından akredite edilmiştir

Bu kapsamda

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistem Belgesi
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi
ISO/IEC 27001:2017 (ISO/IEC 27001:2013) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistem Belgesi
Genel Müdür
IQM İnternational Quality Management
İstanbul, Türkiye
 
  

 
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?