KVKK Kanunu Artık Yasal Zorunluluk

KVKK Kanunu Artık Yasal Zorunluluk


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Çalışan sayısı 50 den çok veya mali bilanço toplamı 25 Milyon TL den çok olan kuruluşlar için
30.09.2020 itibari ile artık yasal zorunluluk!
Kuruluşların KVKK Kapsamındaki Yükümlülükleri
Aydınlatma (Bilgilendirme) Yükümlülüğü
Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler (İdari ve Teknik Tedbirler)
İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması Yükümlülüğü
Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü
Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt Yükümlülüğü
 
VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 16 ncı maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kaydolması gerekmektedir. Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurumunca Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) hazırlanmış olup veri sorumluları bu sisteme kayıt olacaklardır.

VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.
 

VERBİS Yükümlülüğü kimleri kapsıyor?

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.

 Süreçle ilgili profesyonel çözüm ortaklarımızla beraber siz müşterilerimize hizmet sunmaktayız. Detaylı bilgi ve görüşme talep etmek için bizimle irtibata geçmenizi rica ederiz.

[email protected]
0543 807 53 31

 
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?