ISO 22000:2005

ISO 22000:2005


Konusu:

1. Gıda Güvenli Kavramı , Tanımlar ve Terimler (Operasyonel Ön Gereksinim Programı v.b )
2. Gıda Mevzuatı ve Yasal Şartlar
3. Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi
4. Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü
5. ISO 22000:2005’in Analizi ; Şartları,İçeriği ,Yorumlanması,Sistem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
6. Tehlike Analizi
7. Sistem Dokümantasyonu
8. Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
9. Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
10. Örnek sistemin gözden geçirme
11. Gıda Güvenliği Sistemi Yönetim Programı
12. Denetim senaryosu
13. Denetim planlama ( Check list, denetim planı v.b oluşturma )
14. Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
15. Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
16. Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
17. Pratik çalışmalar
18. Sınav

Kimler Katılabilir ?

• Kuruluşlarda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler
• ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetçi/ baş denetçisi olmak isteyenler • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin • Tedarikçi/ taşeron denetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tedarik zincirinin istenilen nitelikte işlemesini sağlamak isteyenler,
• Taraf belgelendirme kuruluşlarının denetçileri ile aynı bakış açısı ve bilgi seviyesini paylaşmak isteyenler
• Belgelendirme kuruluşlarında çalışabilecek profesyonel denetçiler , denetçi adayları
• Danışmanlar

Eğitim Süresi:
• 5 gün (ISO 19001’ e uygun olarak toplamda net 40 saat eğitim içerir)
• Diğer herhangi bir Baş Denetçi sertifikası alınmış ise eğitim süresi 3 gün.

Eğitimci Özelliği: İlgili standart konusunda 40 saat baş denetçi eğitimi almış ve 35 adam/gün denetimi tamamlamış Baş Denetçi olmak, eğitim vermiş olmak

Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?