Kalite Politikamız

Kalite Politikamız


Müşteri memnuniyetinden ödün vermeden, hızlı, dürüst, etiklere bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmeyi ve rakipleri arasında kalıcı değerleri sayesinde fark yaratmayı ilke edinmiştir.
Tutarlı ve kalıcı müşteri memnuniyetinin hedeflediğimiz düzeylerde ve daha üstünde karşılanabilmesi adına, uygun maliyetlerle, kuruluşlara katma değer sağlayan denetimler yapılması,
Tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak, belgelendirme talep eden kuruluş ile atanan denetçi(ler) arasında herhangi bir bağ olmaması,
&


It has adopted the principle of continuing its activities fast, honest and ethically, without compromising customer satisfaction and making a difference among its competitors thanks to its permanent values.
In order to provide consistent and permanent customer satisfaction at the levels we aim at and above, conducting audits that provide added value to organizations at affordable costs,
There is no connection between the institution requesting certification and the appointed auditor (s), adhering to the principles of impartiality,
Belgelendirme, eğitim ve denetim faaliyetlerimiz ile ilgisi olan tüm personelimizin etiklerimize uygun, kalifiye, gelişime açık ve özgüvenli adaylar arasından seçmek ve gerek sektörel gerekse kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere sürekli eğitimlere tabi tutulması,
&


To undergo continuous training in order to choose among our personnel who are related to our certification, training and auditing activities, to be qualified, qualified, open to development and self-confident candidates and to contribute to both their sectoral and personal development,
Denetim faaliyetlerimizi gerçekleştirecek olan denetçilerimizin ve teknik uzmanlarımızın atamalarını yaparken ISO/IEC 17021-1, 17021-2, 17021-3, ISO 17021-6, 17021-10, ISO 19011, 22003, 27006, TÜRKAK KVYS-R.40.12, ISO 20000-6, ISO 27006-2 standart ve rehberlerin öngördüğü eğitim, deneyim ve yeterlilik seviyelerinde seçilmesi,
Kuruluşumuz etik ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla, bulunduğumuz sektörde yer alan değişim ve gelişmeleri takip ederek, mevcut faaliyetlerimizin iyileştirilmesi,
Belgelendirme hizmeti sunduğumuz standatlar kapsamında ilgili kurumlar tarafından yayınlanan yasal ve mevzuat şartlarının takip edilerek güncel bilgilerle denetleme faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi politilkamızdır.
&

Selecting our auditors and technical experts who will carry out our audit activities at the training, experience and qualification levels stipulated by ISO / IEC 17021-1, 17021-2, 17021-3, ISO 17021-6, 17021-10, ISO 19011, 22003, 27006, TURKAK KVYS-R.40.12, ISO 20000-6, ISO 27006-2 standard and guide.
Providing adherence to our company's ethical principles, improving our current activities by following the changes and developments in the sector we are in,
It is our policy to carry out our auditing activities with up-to-date information by following the legal and legislative requirements published by the relevant institutions within the scope of the standards we provide certification service


 
 
 RÜSTEM KILIÇ 
IQM /International Quality Management
Genel Müdür  & General Manager                                                                                                                                                                                                                                                    
               DD.01  YAY TAR. 07.04.2016 Rev 03 Rev Tar. 01.06.2023
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?