Yetki Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler;

Yetki Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler;


Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesi, 27.04.2016 tarih ve 2016/3-13 sayılı UKOME ( Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararı ile, hali hazırda öğrenci ve personel servis taşımacılığı yapanlar ve yapmış olanlar ve ilk kez servis taşımacılığı yapacak olanlar, güzergah kullanım izin belgesi yanı sıra servis taşımacılığı yetki belgesi ve servis taşımacılığı kartına sahip olmak zorundadır. 

Yetki Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler;

Tüzel Kişi İçin,

 

1-ISO14001  (ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI)
2-ISO9001  (KALİTE YÖNETİM STANDARDI)
3-ODY1  (ORTA DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ)
4-OHSAS18001  (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM STANDARDI)
5-ODA KAYIT BELGESİ  (FAALİYET BELGESİ)
6-TSE12257 ( HİZMET YERİ BELGELENDİRME)
7-TİCARET SİCİL GAZETESİ KAYDI
8-ŞİRKET YETKİLİ İMZA SİRKÜLERİ
9-ŞİRKET İSTANBUL ADRES BELGESİ 

Servis Taşımacılığı Kartı Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler

Tüzel Kişi İçin,

1.Şirket Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Şirket Yetkilisi İmza Sirküleri
2.Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi
3.Ödendi Makbuzu 

Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?