ISO 50001:2018

ISO 50001:2018


 ISO 50001 ENERJİ
YÖNETİM SİSTEMİ (EYS)
Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan  ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. EYS, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.
 
NEDEN ISO 50001?
EYS’nin kuruluşlarda geliştirilmesi sonucunda;
Enerji politikasının resmiyet kazanması
Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde enerji masrafında düşüş
Çevrenin korunması :
Kaynakların etkin kullanımı
Sera gazı emisyonunun azaltılması
Mevzuata uyumun sağlanması
Başta Çevre Yönetim Sistemi olmak üzere diğer yönetim sistemleri ile kolayca entegre olabilmesi
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?