ISO 39001:2012

ISO 39001:2012


ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

ISO 39001 Nedir?

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?
ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi, bir yol trafik güvenliği yönetim sisteminin asgari ihtiyaçlarını belirleyen bir standarttır. ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi, firmalara yol trafik güvenliği sistemi görevleri ve etkileşimleri konusunda milletler arası kabul gören bir anlayış sunar. ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ile beraber firmalar, toplumsal sorumluluk ve kurumsal emniyet amaçlarına ulaşmış olacaklar, topluma bu hedeflere önem verdiklerini gösterecekler, daha iyi bir yönetim sayesinde etkinlikleri arttıracaklar ve giderlerini indirgeyeceklerdir.
 
ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamı
ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemini oluşturan bir firma, var olan araç kapasitesi ve taşımacılık kullanımını daha rahat analiz ederek taşıma politikalarına buna göre şekil verebilecektir. Firmanın bu şekilde yüklenmiş olduğu maliyetler daha kolay şekilde saptanabilecektir. Firma yenilikçi taşımacılık çözümlerini vakit geçirmeden fark edebilecek ve bunlardan yararlanabilecektir. Kısaca, sürdürülebilir bir taşıma stratejisi ve politikası geliştirme olanağı bulacaktır.
 
ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Faydaları
 • Kaza kaynaklı ölüm ve yaralanmaların azaltılması
 • İş ve işgücü kaybının azaltılması
 • Hizmette yaşanabilecek gecikmelerin önlenmesi
 • Kaza sonucu hizmet ve ürün kaybının önlenmesi
 • Sigorta, tazminat vb. masrafların azaltılması
 • Araç verimliliğin sağlanması
 • Stresin azaltılarak çalışan memnuniyetinin arttırılması
 • Kuruluşların imajlarının yenilenmesi ve iyileştirilmesi sağlanmaktadır.
ISO 39001 Kimler Almalıdır?
ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi
Trafik kazalarının önlenmesi ve yol ve trafik güvenliğinin sağlanması amacı ile çıkarılan ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi  standartları, karayolları ve trafik sistemi ile ilişkili olan ve yol ve trafik güvenliğinden sorumlu olan bütün kamu ve özel sektör kuruluşları için tasarlanmıştır. Bu kuruluşların büyük veya küçük boyutlu olmalarının bir önemi yoktur.
Çalıştırdıkları personel sayısının veya kullandıkları araç sayısının veya makine parkının büyüklüğünün de bir önemi yoktur.
Önemli olan tek şey faaliyet alanları itibariyle, trafik güvenliğini arttırmak ve trafik kazalarında meydana gelen bedensel veya maddi kayıpların önüne geçmek sorumluluğunu taşıyor olmalarıdır.
 • Karayolu yapımı ve bakımı yapan kuruluşlar,
 • Karayolu tasarımı yapan kuruluşlar,
 • Karayolu seyahat firmaları,
 • Kargo/kurye/taşımacılık şirketleri,
 • Yakıt taşıma ve dağıtım şirketleri,
 • Personeli karayolunda seyahat eden kuruluşlar
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?