ISO 37001:2016

ISO 37001:2016


ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi
ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemleri için yeni Uluslararası Standart Organizasyonu tarafından 2016 yılında yayınlanmıştır. Bu standart ile; yolsuzluğun önlenmesi ve tespit edilmesi için kurumların uygulayacağı uluslararası kabul görmüş bir önlemler için yapılması gerekenler, standart hale getirilmiş hem kamu sektöründe hem de özel sektörde için tasarlanmıştır.
 • Bu standardın uygulama programları sayesinde, kuruluşların uluslararası alanda iyi temsil edilmesinin,
 • Kuruluşun sertifikasyonu, tedarikçilere ve müşterilere muadilleri arasında yeterli prosedürlerin mevcut olduğu konusunda güvence vermesinin,
 • Kuruluşun yolsuzlukla mücadele uyum programını oluşturmasına, uygulamasına, sürdürmesine ve geliştirmesine yardımcı olmasının, sağlanması için hazırlanmış ve kuruluşların makul ve orantılı bir şekilde uygulanması gereken bir dizi önlemi belirlemesi amaçlanmıştır.
Hem aktif (ödeme yapan) hem de pasif (alıcı) yolsuzlukla ilgilenir ve bu nedenle bir kuruluşun;
 • Kuruluşun, çalışanlarının veya iştirakçilerin kuruluş adına veya yararına yapılan yolsuzluk,
 • Organizasyonun faaliyetleri ile ilgili olarak kuruluşun, çalışanlarının veya iş ortaklarının yolsuzluğu, ele alması için gereken önlemleri belirler.
ISO 37001 Standardı, herhangi bir ülkedeki tüm kuruluşlar tarafından uygulanabilir bir standart olup, esnek ve kamu ile özel sektör de dahil olmak üzere çok çeşitli kuruluşlara uyarlanabilir. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 45001 ile aynı yapıya sahiptir ve halihazırda yerinde bulunan yönetim sistemlerine kolayca entegre edilebilir.
Günümüzde pek çok ülkede merkezi hükümet kurumlarına, ISO 37001 sertifikasına sahip olmayı zorunlu kılmış ve ISO 37001'in kurumun tüm ürün ve hizmet gerçekleştirmesi süresince uluslararası kamu ihale çalışmaları için bir gereklilik haline geleceği öngörülmüştür.
ISO 37001 sertifikasına sahip olan kuruluşlar, müşteriler ve tedarikçiler tarafından dile getirilen yolsuzlukla mücadele sorunlarıyla ilgilenmek anlamına gelmekte ve günümüzde büyük sorun haline gelmiş olan yolsuzluk ile ilgili bilinci daha da geliştireceği düşünülmektedir.
ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Gereklilikleri;
 • Yolsuzlukla mücadele politikası ve programı uygulamak,
 • Programı denetlemek için gerekli sorumluluk ve yetkileri atamak,
 • Uygun durum tespiti dahil olmak üzere yolsuzluk risklerini değerlendirmek,
 • Paydaşların uygun yolsuzlukla mücadele kontrolleri uyguladıklarından emin olmak için makul ve orantılı adımlar atmak,
 • Kötü bir niyet olmadığından emin olmak için hediyeler, ağırlama, bağış ve benzeri faydaları kontrol etmek,
 • Yolsuzluk riskini önlemeye yardımcı olmak için uygun finansal, tedarik ve diğer ticari kontrolleri uygulamak,
 • Raporlama (bildirim) prosedürlerini uygulamak,
 • Politikayı ilgili tüm personel ve paydaşlara iletmek,
 • Çalışanlara yolsuzlukla mücadele eğitimi vermek,
 • Çalışanların yolsuzlukla mücadele politikasına uyduklarını makul ölçüde doğrulamak,
 • Gerçek veya şüpheli bir yolsuzluğu uygun şekilde araştırmak ve sonuçlandırmak,
maddeleri standardın ana hatları olarak özetlenebilir.
ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi denetimleri, ulusal ve uluslararası temsilciliklerimizin belgelendirme sürecine uygun olarak iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Birinci aşamada denetim planlamasına odaklanılır ve organizasyonun denetim için hazır olup olmadığı değerlendirilir. İkinci aşamada ise ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi 'nin nasıl uygulandığının denetimi gerçekleştirilir.
 
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?