Gümrük Işleml. Kolaylaş.Yönetmeliği

Gümrük Işleml. Kolaylaş.Yönetmeliği


  
IQM Belgelendirme, 10 yıllık sektör deneyimiyle Yetkilendirilmiş yükümlülük statüsü için  ihtiyacınız olan  ISO 9001 ve 27001 denetim ve belgelendirme sürecinde çözüm ortağınız olarak size hizmet vermektedir.
Basvurunuzda  bir adım öne geçmek ve ilgili denetim süreci ve  en kısa sürede başlatmanız için size kaliteli bir yol izleyerek çözüme ulaştırmaktadır..
 
Gümrük Işlemlerinin Kolaylaştirilmasi Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ihracata yönelik tüm gümrük işlemlerinde çeşitli kolaylıklar sağlamayı hedefleyen “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği”
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 29.03.2013 tarih ve 28602 sayılı R.G yayınlanmıstır. Ekim 2017 Tarihli ve 30209 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliklerlr güncellenmıstır.
Söz konusu yönetmelikte gümrük işlemlerinde emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere “Yetkilendirilmiş Yükümlü” belgesi verilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.


YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ BELGESİNİN FAYDALARI?
 
“Yerinde Gümrükleme”; güvenilir olduğu onaylanmış firmaların mallarına ilişkin gümrük işlemlerinin, gümrük idaresi yerine firmaların kendi tesislerinde gerçekleştirmesidir.
“Yerinde Gümrükleme” haklarında sadece “Yetkilendirilmiş Yükümlü” belgesine sahip ve uygulamaya ilişkin ilgili ek koşul veya koşulları sağlayan kurumlar yararlanabilmektedir. İhracatta yerinde gümrükleme ile birlikte eşyanın ihraç işlemlerini taşıyıcı firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş kural ve yöntemler çerçevesinde yapılması suretiyle, eşyanın ihracat gümrük müdürlüğüne getirilmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk edilmesi sağlanmaktadır.


YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ KURUMA NE SAĞLAR ?
%50’ye varan oranlarda Maliyet ve Süre avantajı
Sınır kapılarında öncelikli geçiş hakkı,
Eşyanın doğrudan tesislere sevk edilmesi,
Daha kolay Yasal Ticaret imkanı,
Eksik beyan usulü,
Kısmi Teminat Uygulaması,
Yeşil hat uygulaması,
Gümrükleme, taşıma ve antrepo maliyetlerinin düşürülmesi,
Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerin öncelikli yapılması,
Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikli yapılması
Tüm Dünyada tanın ve yüksek itibar,
Uluslararası pazarda rekabet avantajı.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, şartlar sağlandığı sürece süresiz devam eder.
Ayrıcalıklı AEO logosu ile anlaşmaya taraf ülkelerce uygulandığından globaldir.
  
 
YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ BAŞVURUSU SIRASINDA HANGİ BELGELER İSTENİR?
Başvuru Formu,
Soru Formu,
Adli Sicil Belgeleri/Beyan Formları,
Borcu Yoktur Belgesi,
ISO 9001 VE ISO 27001 Sertifikaları,
Yeminli Mali Müşavir Raporu.
 
 
Önemli Not :
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvurusu için ön şartta aranan zorunlu belgeler arasında sayılan,  Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları (örneğin Türkiye’de Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenmiş olan  ISO 9001 ve ISO 27001 Sertifikaları  için gerekliliklerin şimdiden yerine getirilerek bu belgelerin alınması önemli görülmektedir.
 
Standardın gerektirdiği Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kapsamında, Eğitimlerinin verilmesi ve Belgelendirme süreçlerinin tamamında TURKAK  Akredite  olarak faaliyet gerçekleştirmekteyiz.
              Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü  Belgesi için  Yılsonunu  beklemeden alınması diğer süreçlerin daha hızlı yönetilmesi açısından  önem  taşımaktadır.
 
 
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?