ISO 22716 GMP (Good Manufacturing Practices)

ISO 22716 GMP (Good Manufacturing Practices)


ISO 22716 GMP Nedir? (İyi Üretim Uygulamaları) 
 
GMP; kelime olarak İyi Üretim Uygulamaları anlamına gelen Good Manufacturing Practice kelimelerinin başharflerinden oluşmaktadır. 
 
Genel olarak Gıda sektöründeki kuruluşların yönergelere uymaları için hazırlanan bir uygulamalar bütünüdür. GMP uygulamaları üreticinin yüksek kalite de her zaman aynı ürünü risk faktörlerini de göz öünde bulundurarak asgari koşullarda en iyi üretimi yapması amaçlanmıştır.
 
GMP klavuzları mesela bir gıda ürününün insan tüketiminde güvenli olabilmesini sağlayan yol gösterici uygulamalardır. Şu an birçok ülke yasal mevzuatlarına GMP uygulamalarını dahil etmektedir. Gıda ürününün hijyen ve sanitasyon kurallarına ve yasal şartlar da uymasını sağlayan tariflerdir. 
 
Gıda sektöründe ürünün girdisinden en nihai ürünün sevkiyatına kadar olan tüm süreçlerin eksiksiz tam olarak uygulnmasını amaçlayan kriterlerdir. İmalat alanında kaliteyi amaçlar ve imalatta çalışan personelin bilinç düzeyini arttırır. 

Bir işletmeyi tüm yönleri ile yani, sahip olması gereken temel özellikleri ile ve her üretim süreci için farklı kriterle ele almaktadır. Üretim yeri, çevre, alet -ekipman ve üretim süreci, personel ve ham maddenin kalite ve güvenilirliklerini tanımlar ve kontrol altına alır. İlaç, kozmetik ve gıda sektörünü kapsayan GMP, deterjan ve temizlik ürünlerinin “kozmetik sınıfında” kabul edilmesini sağlayan Kozmetik yasasının kabulüyle bu sektörü de kapsamaktadır. Ayrıca, insan ve hayvanlarda kullanılan medikal amaçlı ürünlerin üretilmesinde (İlaç, kozmetik ürünler vs) uyulması gerekli kurallar bütünüdür.
 
GMP kriteleri ana başlıklar halinde kurluşlarda yer alan tüm departmanları kendi içerisinde değerlendirir. Her departmanın kendine özgü durumlarını değerlendirir sektörel bir bakış açısı sunar. İmalat sahasından, çevresel koşullara, imalatta kullanılan malzeme ekipmanından, sevkiyatta ve depolama sahasındaki çapraz bulaşma riskleri dahail tüm süreçlerde yapılması gerekenlere odklanmış bir tarifler takımıdır.
 
Kalite Yönetimi, Personel, Tesis ve Ekipman, Dokümantasyon, Üretim, Kalite Kontrol, Fason Üretim, Şikayetler ve Ürün Geri Çekme ve İç Denetimlerle ilgili genel kaideleri belirlemiştir.
 
Genel Başlıklar Halinde GMP Temel İlkeler Nelerdir?
 
» İmalat sahasının temizlik ve hijyeninin korunması
» Gıda maddesinin insan sağlığını bozabilecek veya ürünün saflığını kaybettirebilecek maddelerden ve çapraz bulaşmalardan koruyacak çevresel koşulları oluşturmak
» Üretim süreçleri açık bir şekilde tanımlanması
» Tüm kritik süreçlerin geçerliliğinin ve uyumluluğunun sağlanması
» Üretim süreçleri sürekli oolarak konrol edilmesi ve güncellenmesi
» Talimat ve prosedürlerin anlaşılır ve net olarak yazılı olması
» Operasyonel faaliyetleri yürüten personelin gerekli eğitimleri almış olması
» Çapraz bulaşma risklerine karşı etiketleme sistemi kullanılması
» Prosedür ve talimat kayıtlarının tutulması iamlat sahasında veya üründe varolan sapmalar tanımlımı ve kayıtları tutuluyor mu?
» Ürün izlemesi tam olarak sağlanabilmişmi? Geçmişe ait ürün partileri izlenebiliyor mu?
» Gıda dağıtımı riskleri değerlendirilmiş mi?
» Ürünle ilgili şikayet kayıtları tutuluyor mu? Şİkayetler değerlendirilmiş mi?
 
İyi üretim Uygulamaları GMP kaliteli bir gıda ürünü çıkarmaka için önerilen standarddır. GMP kuralları ve ilkeleri kuramsal motomot uygulanabilir bir standard değildir. Aksine bu kurallar üretimi ve imalatı ve saklanması dahil her süreci birbirinden ayrı imalat kuruluşlarına esnek uygulamalar sunmaktadır. GMP kalite için birden çok yolu sunabilmektedir. Kaliteli bir ürün firmanın sorumluluğundadır. 
  

ISO 22716 Kapsamında GMP Belgelendirmesi Yapılan Ürün Grupları

 • Bebek Ürünleri,
• Kişisel Temizlik ve Banyo Ürünleri,
• Göz Bakım ve Makyaj Ürünleri,
• Koku Verici ve Ter Önleyiciler,
• Tıraş Ürünleri,
• Cilt Bakım Ürünleri,
• Depilatuvarlar,
• Tırnak Ürünleri,
• Ağız Bakım Ürünleri,
• Saç Bakım ve Temizleme Ürünleri,
• Saç Renklendirici Ürünler,
• Güneş Ürünleri
​•Takviye Edici Gıdalar

Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?